Vnit Tech

Chia Sẻ Giá Trị


Liên Hệ Dịch Vụ

29 tháng 4, 2019

WINDGET BÀI VIẾT GẦN ĐÂY HIỂN THỊ NGẪU NHIÊN

Vnit Tech
tháng 4 29, 2019 - 29 tháng 4, 2019

Các bạn cũng đã biết đến bài viết mới nhất hoặc hiển thị random ngẫu nhiên sẽ tăng thêm được tính chuyên nghiệp đồng thời sẽ tăng khả năng bắt mắt nó sẽ giúp bạn hướng đến bạn đọc blog có thể ngay mục yêu thích của họ cũng rất có thể sẽ giúp bạn giữ được chân bạn đọc blog lâu hơn đấy,... Vậy để làm sao tạo cho mình một tiện ích như vậy thì mình mời bạn đọc và tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Hướng dẫn

Các bạn copy đoạn code bên dưới chèn vào Bố Cục => Tiện Ích => Html JavaScript trong blogger của bạn .
<style scoped="" type="text/css">
ul.rcentside *{-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}ul.rcentside{font-size:11px}ul.rcentside,ul.rcentside li{margin:0;padding:0;list-style:none;position:relative}ul.rcentside{width:100%;height:500px}ul.rcentside li{height:24.5%;position:absolute;padding:0;width:49.5%;float:left;overflow:hidden;display:none}ul.rcentside li:nth-child(1),ul.rcentside li:nth-child(2),ul.rcentside li:nth-child(3),ul.rcentside li:nth-child(4){display:block}ul.rcentside img{border:0;width:100%;height:auto}ul.rcentside li:nth-child(1){width:100%;height:49.5%;margin:0 0 2px;left:0;top:0}ul.rcentside li:nth-child(2){left:0;top:50%}ul.rcentside li:nth-child(3){left:50.5%;top:50%}ul.rcentside li:nth-child(4){width:100%;left:0;top:75%}ul.rcentside .overlayx,ul.rcentside li{transition:all .4s ease-in-out}ul.rcentside .overlayx{width:100%;height:100%;position:absolute;z-index:2;left:0;top:0;opacity:.6;background-image:url(https://1.bp.blogspot.com/-FtnGJHMcWH8/UIV3IE-aaJI/AAAAAAAAGHs/WvLypnWxg5A/s1600/linebg-fade.png);background-position:50% 50%;background-repeat:repeat-x}ul.rcentside .overlayx,ul.rcentside img{margin:3px}ul.rcentside li:nth-child(1) .overlayx{background-position:50% 25%}ul.rcentside .overlayx:hover{opacity:.1}ul.rcentside h4{position:absolute;bottom:10px;left:10px;right:10px;z-index:2;color:#fff;font-weight:700;margin:0;padding:10px;line-height:1.5em;font-weight:normal;overflow:hidden;transition:all .3s;font-size:1em}ul.rcentside li:hover h4{bottom:30px}ul.rcentside li:nth-child(1) h4,ul.rcentside li:nth-child(4) h4{font-size:150%}ul.rcentside .label_text{position:absolute;bottom:0;left:20px;z-index:2;color:#fff;font-size:90%;opacity:0;transition:all .3s}ul.rcentside li:hover .label_text{bottom:20px;opacity:1}ul.rcentside li:nth-child(2) .autname,ul.rcentside li:nth-child(3) .autname{display:none}.buttons{margin:5px 0 0}.buttons a{display:inline-block;text-indent:-9999px;width:15px;height:25px;position:relative}.buttons a::before{content:"";width:0;height:0;border-width:8px 7px;border-style:solid;border-color:transparent #535353 transparent transparent;position:absolute;top:50%;margin-top:-8px;margin-left:-10px;left:50%}.buttons a.nextx::before{border-color:transparent transparent transparent #535353;margin-left:-3px}
</style>
<div id="featuredpostside"></div>
<script type='text/javascript'>
function FeaturedPostSide(a){(function(e){var h={blogURL:"",MaxPost:4,idcontaint:"",ImageSize:100,interval:10000,autoplay:false,loadingClass:"loadingxx",pBlank:"http://1.bp.blogspot.com/-htG7vy9vIAA/Tp0KrMUdoWI/AAAAAAAABAU/e7XkFtErqsU/s1600/grey.gif",MonthNames:["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"],tagName:false};h=e.extend({},h,a);var g=e(h.idcontaint);var d=h.MaxPost*200;g.html('<div class="sliderx"><ul class="rcentside"></ul></div><div class="buttons"><a href="#" class="prevx">prev</a><a href="#" class="nextx">next</a></div>');var f=function(w){var q,k,m,u,x,p,t,v,r,l="",s=w.feed.entry;for(var o=0;o<s.length;o++){for(var n=0;n<s[o].link.length;n++){if(s[o].link[n].rel=="alternate"){q=s[o].link[n].href;break}}if("media$thumbnail" in s[o]){u=s[o].media$thumbnail.url.replace(/\/s[0-9]+\-c/g,"/s"+h.ImageSize+"-c")}else{u=h.pBlank.replace(/\/s[0-9]+(\-c|\/)/,"/s"+h.ImageSize+"$1")}k=s[o].title.$t;r=s[o].published.$t.substring(0,10);m=s[o].author[0].name.$t;x=r.substring(0,4);p=r.substring(5,7);t=r.substring(8,10);v=h.MonthNames[parseInt(p,10)-1];l+='<li><a target="_blank" href="'+q+'"><div class="overlayx"></div><img class="random" src="'+u+'"/><h4>'+k+'</h4></a><div class="label_text"><span class="date"><span class="dd">'+t+'</span> <span class="dm">'+v+'</span> <span class="dy">'+x+'</span></span> <span class="autname">'+m+"</span></div></li>"}e("ul",g).append(l).addClass(h.loadingClass)};var c=function(){e(h.idcontaint+" .nextx").click()};var b=function(){e.get((h.blogURL===""?window.location.protocol+"//"+window.location.host:h.blogURL)+"/feeds/posts/summary"+(h.tagName===false?"":"/-/"+h.tagName)+"?max-results="+h.MaxPost+"&orderby=published&alt=json-in-script",f,"jsonp");setTimeout(function(){e(h.idcontaint+" .prevx").click(function(){e(h.idcontaint+" .sliderx li:first").before(e(h.idcontaint+" .sliderx li:last"));return false});e(h.idcontaint+" .nextx").click(function(){e(h.idcontaint+" .sliderx li:last").after(e(h.idcontaint+" .sliderx li:first"));return false});if(h.autoplay){var i=h.interval;var j=setInterval(c,i);e(h.idcontaint+" .sliderx li:first").before(e(h.idcontaint+" .sliderx li:last"));e(h.idcontaint+" .sliderx").hover(function(){clearInterval(j)},function(){j=setInterval(c,i)})}e("ul",g).removeClass(h.loadingClass)},d)};e(document).ready(b)})(jQuery)};
//<![CDATA[
FeaturedPostSide({
 blogURL: "https://www.blogcnit.info",
 MaxPost: 10,
 idcontaint: "#featuredpostside",
 ImageSize: 500,
 interval: 10000,
 autoplay: true,
 tagName: false,
});
//]]>
</script>

Chỉnh sửa 

Để tiện ích hoạt động bạn thay chỗ url : https://www.blogcnit.info thành link blog của bạn là được.
 • MaxPost : Số bài đăng được hiển thị ngẫu nhiên trong windget
 • ImageSize : kích thước hình ảnh , kích thước càng lớn ảnh càng rõ nét
 • interval : khoản thời gian cần thiết khi thanh trượt di chuyển.
 • autoplay: true : kích hoạt thanh trượt tự động, để thay đổi nó thành "autoplay: false"
 •  tagName: false : tắt tên của nhãn, để thêm bài viết mới nhất theo nhãn, thay đổi sai thành tên của nhãn mong muốn. Ví dụ:  "blogger"