Vnit Tech

Chia Sẻ Giá Trị


Liên Hệ Dịch Vụ

25 tháng 4, 2018

TỔNG HỢP VÀI HIỆU ỨNG HOVER KHI RÊ CHUỘT VÀO HÌNH ẢNH

Vnit Tech
tháng 4 25, 2018 - 25 tháng 4, 2018

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  

 

 HIỆU ỨNG XOAY ẢNH KHI RÊ CHUỘT VÀO

đăng nhập vô trang quản lý blogger và tìm đến mục Chủ đề => chỉnh sửa html => crtl + F   tìm đến thẻ ]]></b:skin> trong template và chép đoạn css Sau nằm trên nó.
.post img {
    overflow: hidden;
    -webkit-transition: all .5s ease;
    -moz-transition: all .5s ease;
    -o-transition: all .5s ease;
    -ms-transition: all .5s ease;
    transition: all .5s ease;
}
.post img:hover {
    border-radius: 50%;
    -webkit-transform: rotate(360deg);
    -moz-transform: rotate(360deg);
    -o-transform: rotate(360deg);
    -ms-transform: rotate(360deg);
    transform: rotate(360deg);
}

 HIỆU ỨNG PHÓNG TO VÀ LÀM MỜ ẢNH

đăng nhập vô trang quản lý blogger và tìm đến mục Chủ đề => chỉnh sửa html => crtl + F   tìm đến thẻ ]]></b:skin> trong template và chép đoạn css Sau nằm trên nó.
.post img:hover {-webkit-transform: scale(1.01, 1.01);  -moz-transform: scale(1.01, 1.01);  -ms-transform: scale(1.01, 1.01);  -o-transform: scale(1.01, 1.01);  transform: scale(1.01, 1.01);  opacity: 0.5;}.post img {  -webkit-transition-duration: 1.0s;  /* Webkit: Animation duration; */  -moz-transition-duration: 1.0s;  -o-transition-duration: 1.0s;}

 HIỆU ỨNG CẦU VÒNG KHI RÊ CHUỘT VÀO ẢNH

 Đăng nhập vô trang quản lý blogger và tìm đến mục Chủ đề => chỉnh sửa html => crtl + F   tìm đến thẻ ]]></b:skin> trong template và chép đoạn css Sau nằm trên nó.
@-webkit-keyframes hue{100%{-webkit-filter:hue-rotate(360deg)}}img:hover{-webkit-animation:hue 1s linear infinite}

 HIỆU ỨNG KÍNH LÚP PHÓNG TO KHI RÊ CHUỘT VÀO ẢNH

đăng nhập vô trang quản lý blogger và tìm đến mục Chủ đề => chỉnh sửa html => crtl + F   tìm đến thẻ ]]></b:skin> trong template và chép đoạn css Sau nằm trên nó.
/*Zoom Image*/ .post-body img:hover{cursor: url(http://3.bp.blogspot.com/-NlJtCzyqKHA/VdXXCT0wPYI/AAAAAAAACso/WKBanqxqu4U/s1600/zoom_in.png), progress;opacity:0.9}

LỜI KẾT VÀ NHẬN XÉT TÔI TRONG POST NÀY

Như vậy là mình đã share cho các bạn vài hiệu ứng hình ảnh khi rê chuột vào cực chất rồi đó , nếu thấy hay hãy share để blogs ngày càng phát triển nhé.
DMCA.com Protection Status