Vnit Tech

Chia Sẻ Giá Trị


Liên Hệ Dịch Vụ

1 tháng 3, 2018

TẠO HIỆU ỨNG CHUYỂN TRANG CHO BLOGS BẰNG HIỆU ỨNG ANIMATION CSS

Vnit Tech
tháng 3 01, 2018 - 1 tháng 3, 2018


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  

đăng nhập vô trang quản lý blogger và tìm đến mục Chủ đề => chỉnh sửa html => crtl + F   tìm đến thẻ ]]></b:skin> trong template và chép đoạn css Sau nằm trên nó.
body {animation: fadeIn 2s;-webkit-animation:fadeIn 2s;-moz-animation:fadeIn 2s}
@keyframes fadeIn{from{opacity:0;transform:translate(50px,0)}to{opacity:1}}
@-webkit-keyframes fadeIn{from{opacity:0;transform:translate(50px,0)}to{opacity:1}}
@-moz-keyframes fadeIn{from{opacity:0;transform:translate(50px,0)}to{opacity:1}}
@-o-keyframes fadeIn{from{opacity:0;transform:translate(50px,0)}to{opacity:1}}
Soucre code : bsw
DMCA.com Protection Status