Vnit Tech

Chia Sẻ Giá Trị


Liên Hệ Dịch Vụ

20 tháng 2, 2018

TẠO NÚT BUTTON HIỆU ỨNG HOVER CSS3 TUYỆT ĐẸP CHO BLOGS

Vnit Tech
tháng 2 20, 2018 - 20 tháng 2, 2018

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

Bước 1 : copy đoạn css sau chèn trước thẻ</b:skin>
.bsw-btn{border:2px solid;overflow:hidden;position:relative;padding:10px;display:inline-block;width:200px;text-align:center;text-decoration:none!important;text-transform:uppercase;font:500 15px Roboto;margin:10px 0}.bsw-btn:hover{letter-spacing:2px}.bsw-btn:after{opacity:.4;background:#4267b2;content:"";height:155px;left:-75px;opacity:2;position:absolute;top:-50px;transform:rotate(35deg);transition:all 1s cubic-bezier(0.19,1,0.22,1);width:100px;z-index:100}.bsw-btn:hover:after{opacity:1;left:120%;-webkit-transition:all 1s cubic-bezier(0.19,1,0.22,1);transition:all 1s cubic-bezier(0.19,1,0.22,1)}
 Bước 2 : copy đoạn html sau đặt nơi muốn đặt .
<center><a class='bsw-btn bsw_btn' href='https://leminhut.blogspot.com' target='blank'title='Download'>Download</a></center>
Bước 3 : thay lick https://leminhut.blogspot.com thành lick mà bạn muốn đến.

Lời kết 

Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn tạo nút button hover css3 tuyệt đẹp rồi đó.
Nguồn code : bacsiwindow

STAR ÚT
DMCA.com Protection Status