Vnit Tech

Chia Sẻ Giá Trị


Liên Hệ Dịch Vụ

29 tháng 12, 2017

Sữa lỗi thumbnail bị mờ trên blogspot

Vnit Tech
tháng 12 29, 2017 - 29 tháng 12, 2017

Những bạn thường hay tạo , thiết kế blogs thì không thể tránh khỏi con blogs của mình xảy ra những lỗi phát sinh không đáng có.
Còn trong bài viết này mình xin hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi thumbnail bị mờ trên blogs , và khắc phục về nét đẹp ban đầu của hình ảnh .
Thông thường mình thấy những blogs mà bị mờ thumbnail thì trong blogs có đoạn code sau đây :
=> các bạn vào chủ đề blogs tìm s72-c-k-no và đổi lại thành s72-c và lưu lại xong f5 blogs xem kết quả : chúc các bạn thành công nhé.

//thumbnail
function twistedthumbnail(e,t){var n=310;var r=180;image_tag='<img width="'+n+'" height="'+r+'" src="'+e.replace("/s72-c/","/w"+n+"-h"+r+"-c/")+'" alt="'+t.replace(/"/g,"")+'" title="'+t.replace(/"/g,"")+'"/>';if(t!="")return image_tag;else return""}