Vnit Tech

Chia Sẻ Giá Trị


Liên Hệ Dịch Vụ

23 tháng 11, 2017

HƯỚNG DẪN UNLOCK APPS TÊN GIẢ (015)

Vnit Tech
tháng 11 23, 2017 - 23 tháng 11, 2017

HƯỚNG dẫn unlock apps tên giả (015) mới nhất

Bước 1 : các bạn fake ip uk nn uk , và truy cập vào link contact sau Tại đây để gửi cmnd .
  1. Dòng đầu điền emails 
  2. Dòng thứ 2 chọn cmnd để gửi 
  3. Dòng 3 chọn gửi cho Facebook. 
Bước 2 : các bạn tiếp tục log link contact tiếp theo Tại Đây Để xác Nhận Tên nếu bạn không dùng link này để xác nhận tên Facebook của bạn được thì hãy liên hệ biểu mẫu sau Tại Đây
Bước 3 : Các bạn điền full thông tin vào form và gửi cho Facebook xem xét , và ngồi đợi Facebook reply email về thì các bạn trả lời email lại với nội dung như sau.
This is my only account, please unlock it for me, and this is my personal identification from the government

 Lời kết

Chúc các bạn thành công nhé , thấy hay share hộ mình nhé cảm ơn bạn đọc good luck